skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Veidekke entreprenør

Isolering og tekking av Rykkin skole
Kunde: Veidekke entreprenør
Adresse Valkyrieveien 9
Tekking 3500 kvm derbigum S.P
isolering med  steinull og eps  snitt 370mm

Back To Top