skip to Main Content

Urtegt 36

PROSJEKTNAVN: Urtegt 36
KUNDE: USBL (Urtegt 36 br.lag)
AREAL: 900 kvm
TYPE BYGG: Rehab

TEKKING SKRÅTAK
Lev og mont av takplater TRP 20
Muring av nye teglpiper

BLIKKENSLAGER
Lev. og montering av snøfangere
Levering og montering av stigetrinn
Levering og montering  av takrenner
Levering og montering av nye gesimsbeslag

 

Back To Top