skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Undelstad huseierlag asker

Totalt ca 6000 kvm tak skal bygges om, fores opp, etterisoleres. Det skal bygges nytt luftesjikt og ny taktro før det monteres nytt takbelegg. Alt av takrenner, nedløp og beslag skal skiftes. Ombygging består i å strekke ut takutspring på alle 4 sider slik at overdekning på veggene økes noe. Det ekstra takkutspringet skal også isoleres. Ny damsperre legges før isolering gjøres.Takene skal tekkes med Bauder Pro 40 mekanisk festet og sveiset i omlegg.

Lev/påføring av 2 strøk. Ardex P2D flytende damsperre
Levering utlegging av 150mm Mineralull  jevntykk
Levering utlegging av diff.åpen papp
Lev/montering av lekter 48×48 luftespalte
Lev/montering av OSP plate 15mm

Tekking med Bauder Pro 40, farge naturskifer, mekanisk festet

Levering av takrenner i plastb stål dimensjon 150 mm
Levering/Montering av nye nedløp, dim 100 mm
Lev/montering av nye vindskibeslag
Levering/montering av heldekkende beslag på pipe.
Levering/mont. av nye luftehatter

Back To Top