skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Ullevålsveien 79b

Prosjekt Ullevålsveien 79b

Omlegging med 20 profil plannja, Takrenner og nedløp, Om-muring av 2 piper, nytt overlys

Areal: 370m2

Back To Top