skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Stalsberg Terrasse 29-91

PROSJEKTNAVN: Stalsberg Terrasse 29-91
KUNDE: Hestehagen BRL
AREAL: ca 4000
TYPE BYGG: Rehab

TEKKING FLATE TAK

x Tekking med Derbicolor 5 mm

BLIKKENSLAGER
x Levering og montering av nye gesimsbeslag

Back To Top