Bertramjordet

PROSJEKTNAVN: Bertramjordet
KUNDE: USBL tekn. Avd
AREAL: 2700 kvm
TYPE BYGG: Rehab av 4 boligblokker

Omlegging av med takshingel, beslag, takrenner
Utskifting av nye terrassetak med tilhørende beslag
Maling av vinduer og fasade