skip to Main Content

Ravnkollbakken/tiurleiken BRL . Rehabilitering

Tekking 2 lag bauder uls og derbigum S.P  4144 kvm
Oppforing av gesimser 250mm
Jevntykk isolasjon 150mm med 1:100  fall i renner
Montering av nytt zink beslag

Back To Top