Gjettum Stasjon

Prosjektnavn: Gjettum Stasjon
Kunde: HAB
Areal: 4100
Type Bygg: Nybgg

Takking Membran
Tekking med Bauder GP5GA 4,5mm