skip to Main Content

Islandsgt 7, Oslo

PROSJEKTNAVN: Islandsgt 7, Oslo
KUNDE: Oslo Prosjektadministrasjon
AREAL: 340 kvm
TYPE BYGG: Rehab av bygård

Omlegging av med takplater, beslag, takrenner
Maling av vinduer, nye varmekabler i takrenner
Brannisolering i kjellertak med dokumentasjon.

Back To Top