skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Hagebyen Fornebu Byggetrinn 1

Entreprenør Veidekke AS
2-lags tekking på tak, svaleganger og terrasser ca. 4000 m2 med produkt Bauder 
Membrantekking på garasjedekker  2200 m2 med Derbigum Gc 2012/13

Prosjektleder Thomas Ragnøy

Back To Top