skip to Main Content

Grefsenveien 103

Grefsenveien 103
Oppdragsgiver Lasse Jalling
Takomlegging, Takstein 136 kvm.(Monier), Blikk, Hulltagning montering 5 veluxvinduer.

Back To Top