skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Gardermoen

Areal: ca 13.500 kvm.
Gesims: ca 500lm
Tekkemateriale: Derbigum Color, olympic blue 5mm
Blikk: Forpatinert aluminium
Tømrerarbeide: Tillaging av gesims i treverk. 
Byggeår: 2014

Etter nesten 8 mnd. arbeid i 2014 kan vi omsider nå omsider sette en sluttstrek for dette hengivende prosjektet. Det har vært utfordrende men samtidig svært lærerikt for oss. Det går spesielt på administrative oppgaver, HMS, KS m.m. samt OSL sitt strenge krav til dokumentasjon.

Vi er meget tilfreds med sluttresultatet både med tanke på tømrerarbeider, blikkenslager/fasadearbeider og ikke minst taktekkerarbeidene.

Tillaging av gesims:

Mesteparten av disse arbeidene ble utført i 43lm terrenggående lift. Alltid vanskelig å vite hvor tidkrevende disse arbeidene faktisk blir, men det er ikke til å legge skjul på at alt tar vesentlig lengre tid i lift. Dog stod gutta på og fremdriftsplanen ble opprettholdt, sluttproduktet ble bra og som videre skulle danne underlaget for gesimsbeslagene samt de buede fasakassettene. 

Back To Top