Vågsenteret atrium

VÅGSENTERET-ATRIUM.
Isolering og 2 lags tekking av torg/grøntanlegg ca 2300kvm.
Tekket med 2 lagstekking Bauder uls-30 og pro-40.
Kunde A- Bygg.