Spellmannsplassen 2-12

Prosjektnavn: Spellmannsplassen 2-12

Kunde: åmodthagen boligsameie
Areal: 1740
Type Bygg : Rehab

Tekking Flate Tak
 – Tekking med Derbigum SP 4 mm.

Blikkenslager
 – Montering av nye takrenner og nedlop
 – Montering av nye luftehatter