Sameiet Jordal Terrasse, Oslo

Rehabelitering av tak og terrasser. Tekking og legging av heller, 4800 m2. Utføres i 2009 og 2010.