Bjørlsenhallen

PROSJEKTNAVN: Bjørlsenhallen, Oslo
KUNDE: Fortin AS
AREAL: 4400 kvm
TYPE BYGG: Rehab av idrettshall

Tekking med Derbigum SP 4mm jumboruller.
Montering av beslag på gesims og vegger