skip to Main Content
+63871550 [email protected]

RADISSON BLU

HOLBERGSGATE 30 – 3 ETG. DEL 3 

DEL-3 Areal: CA 3000 KVM.
Tekkemateriale: Derbigum SP (AR), jumborull
Tekkerarbeider: 2011, 2014 og 2016
Totalt areal del 1,2 og 3: Ca 7000 kvm.
Total kontraktsum: Ca 10 mill.

Nortekk AS er i gang med trolig det en av de mest omfattende og spennende prosjektet i Nortekk AS historie. Siste av taket på Holbergsgate 30 er bygget opp med Foamglass, aluminiumstekking, grus/sand og stein/heller. Samtlige overflødige masser må fjernes og deponeres, noe som er utfordrende både logistikkmessig og planleggingsmessig. Arbeidene foregår midt i Oslo sentrum, som da følgelig stiller store krav til et tett samarbeide blant de ulike entreprenørene.

Arbeidene er i gang pt. Og planen er en ferdigstillelse på senhøsten. Taket skal leveres komplet med Sedum, gangbaner og et «event»-område hvor hotellet har muligheter til forskjellige tilstelninger og andre happenings.

Om arbeidene går som planlagt blir dette et av de fineste takene Nortekk AS har hatt ansvaret for, og trolig et av de fineste takene i hele Oslo.

Eksisterende tak:

Eksisterende tak  RADISSON BLU Eksisterende takEksisterende tak  RADISSON BLU Eksisterende tak 1

Ferdig tak:

Ferdig tak  RADISSON BLU Ferdig tak

Blomsterkasser:

Gesimsene består av gigantiske blomsterkasser i kombinasjon med gesimsbeslag. Her har det vært utfordringer med tanke på løsning, prising og sikring.

Blomsterkasser  RADISSON BLU BlomsterkasserBlomsterkasser  RADISSON BLU Blomsterkasser 1Blomsterkasser  RADISSON BLU Blomsterkasser 2

Arbeidene er i gang:

  Arbeidene er i gang  RADISSON BLU Arbeidene er i gang 2Arbeidene er i gang  RADISSON BLU Arbeidene er i gang 3 

Back To Top