skip to Main Content
+63871550 [email protected]

Membrantekking på CC Hamar Stadion

Membrantekking_Hamar_Stadion_1  Membrantekking på CC Hamar Stadion Membrantekking Hamar Stadion 1

Veidekke Indre Østland as bygger nytt kjøpesenter / boliger / næringsbygg på gamle Hamar Stadion. Kjøpesenteret ligger underst med med park, veier, uteområder og bygninger øverst. Dekket på 20000 kvm har  naturlig nok ekstreme krav til tetthet. Valget falt på Derbigum GC 5mm lagt med maskin.

Membrantekking_Hamar_Stadion_2  Membrantekking på CC Hamar Stadion Membrantekking Hamar Stadion 2

Derbigums unike maskin legger Derbigum GC 5mm. Kjøpesenteret  er på ca 20000 kvm.   På toppen skal det i tillegg til bebyggelse være uteområder med veier, park og terrasser.  Her er det stort fokus på tett konstruksjon. Valget falt på Derbigum GC  5mm lagt med Mini Max utlegger.  På områder hvor man ikke får brukt maskinen legges det to lag lagt for hånd.  Løsningen sikrer en maksimalt tett konstruksjon. Nortekk har sammen med Veidekke konkludert med at dette er sikreste måten å løse en slik oppgave på.

Membrantekking_Hamar_Stadion_3  Membrantekking på CC Hamar Stadion Membrantekking Hamar Stadion 3

Gamle Hamar stadion går fra å være legendarisk skøytearena til å bli moderne kjøpesenter med nærings- og boligblokker på toppen

Back To Top