Reset password

Flate tak

Kompakte flate tak er den dominerende taktypen på store bygninger. Kompakte tak består av ett eller flere lag, der lagene ligger så tett sammen som praktisk mulig.

Løsningen forutsetter at det ikke er fuktømfintlige eller råtefarlige materialer mellom de to damptette sjiktene: dampsperren og taktekningen. Kompakte flate tak er robuste takkonstruksjoner når de er utført riktig.

Nortekk tekker mellom 150.000-200.000 kvm flate tak pr år på næringsbygg og boliger. Vi har løsninger og kompetanse til å dekke de fleste behov.

  • Ett-lags tekking med sveisepapp
  • To-lags tekking med sveisepapp
  • Selvbyggerpapp med limte skjøter
  • Listetekking, for bygg med arkitektoriske krav
  • Folietekking

Nortekk prosjekterer nye tak både for:

  • Nybygg
  • Omtekking - Evt med energibesparende tilleggsisolering

Nortekk AS er forhandler av DERBIGUM i Oslo-området. DERBIGUM er å få i forskjellige typer og varianter.